Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pomoc Európskej komisii v hodnotení žiadostí nových účastníkov, ich významných z...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/06/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
16/07/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
CLIMA.B.2/SER/2014/0013.
Pomoc Európskej komisii v hodnotení žiadostí nových účastníkov, ich významných zmien kapacity a uzatvorenia.
Smernica o európskom systéme obchodovania s emisiami a harmonizované pravidlá prideľovania ustanovujú pravidlá bezodplatného prideľovania emisných kvót na obdobie 2013 – 2020 pre stacionárne zariadenia vo všetkých členských štátoch EÚ.Bezplatné kvóty pre tretie obdobie systému obchodovania 2013 – 2020 môžu byť pridelené novým zariadeniam alebo zariadeniam, ktoré významne rozšírili svoje kapacity. Aby bola udelená príslušná hodnota bezplatných kvót, prevádzkovatelia takýchto zariadení musia predložiť žiadosti obsahujúce nezávisle overené údaje od príslušných vnútroštátnych orgánov. Príslušné orgány musia určiť predbežnú hodnotu emisných kvót a oznámiť Komisii žiadosť a príslušnú hodnotu.Subjekty musia podobne aj počas tretieho obchodovacieho obdobia informovať príslušné vnútroštátne orgány o všetkých zmenách v prevádzke, ktoré môžu ovplyvňovať prideľovanie emisných kvót zariadeniu, ako napríklad významné zníženie kapacity a (čiastočné) prerušenie prevádzky zariadenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
04/06/2014 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
16/07/2014 16:00
29/07/2014 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 106-185764 Oznámenie o obstarávaní 04/06/2014 00:00