Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prieskum vnímania cezhraničnej spolupráce v EÚ do roku 2020
Obstarávateľ:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
2019CE160AT046
Prieskum vnímania cezhraničnej spolupráce v EÚ do roku 2020
Štúdia o vnímaní cezhraničnej spolupráce v Európskej únii (EÚ) medzi obyvateľmi žijúcimi v pohraničných oblastiach.Cieľom je zistiť a zmapovať vnímanie cezhraničných činností EÚ a úrovne vzájomnej dôvery, a to preskúmaním celého radu otázok:— informovanosť o programoch cezhraničnej spolupráce prebiehajúcich v oblasti respondenta,— cestovanie do zahraničia vo všeobecnosti a najmä do partnerskej krajiny,— dôvody cestovania za hranice,— všeobecná úroveň dôvery, konkrétnejšie postoje k občanom susedných krajín v konkrétnych sociálnych kategóriách alebo situáciách (práca, rodina, susedia),— hranica ako príležitosť alebo prekážka,— špecifické prekážky cezhraničnej spolupráce medzi pohraničnými regiónmi.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/08/2019 00:00
30/09/2019 16:00
02/10/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 157-386461
Oznámenie o obstarávaní
16/08/2019 00:00