Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová dohoda na podporu činností tímu projektu EIB na podporu poradenských čin...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
TA20190625 R0 FWA
Rámcová dohoda na podporu činností tímu projektu EIB na podporu poradenských činností
EIB plánuje zriadiť viacero rámcových zmlúv s poskytovateľmi špecializovaných služieb v 4 častiach na podporu činností tímu projektu na podporu poradenstva EIB. Tím projektu na podporu poradenstva EIB poskytuje poradenské služby orgánom a podporovateľom projektov členských štátov EU s cieľom podporiť realizáciu investičných projektov financovaných EÚ.4 časti podľa nasledujúceho:— časť 1: doprava— časť 2: environmentálny a sociálny sektor— Časť 3: zdravotná starostlivosť— Časť 4: podpora riadenia programu
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
79410000
Míľniky
13/08/2019 00:00
30/09/2019 23:59
03/10/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
doprava
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2
environmentálny a sociálny sektor
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 3
zdravotná starostlivosť
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 4
podpora riadenia programu
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 155-381206
Oznámenie o obstarávaní
13/08/2019 00:00