Údaje o výzve na predloženie ponúk

The deadline for receipt of tenders is extended by two weeks. The new deadline is 21/10/2019 at 23:59h (CET).
Názov:
Technická pomoc na podporu realizácie projektu obnovy cesty M1 v Malawi
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
21/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-001065-001
Technická pomoc na podporu realizácie projektu obnovy cesty M1 v Malawi
Účelom technickej pomoci bude podpora úradu správy ciest z Malawi pri efektívnom a účinnom vykonávaní projektu obnovy cesty M1 a posilnenie kapacít v oblasti riadenia a realizácie projektov úradu správy ciest. Technická pomoc sa bude vzťahovať na tieto oblasti: verejné obstarávanie, riadenie zmlúv/nárokov, návrh, environmentálne a sociálne riadenie, uplatňovanie mechanizmov podávania sťažností a ponôs, bezpečnosť na cestách, komunikácia a podávanie správ, ako aj pomoc pri definovaní rodových aspektov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
79400000
00
Míľniky
27/08/2019 00:00
21/10/2019 23:59
23/10/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 192-465366
Korigendum
04/10/2019 00:00
2019/S 164-401675
Oznámenie o obstarávaní
27/08/2019 00:00