Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická a organizačná podpora pri realizácii prostredia jednotnej európskej ná...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
18/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
MOVE/D1/2019-521
Technická a organizačná podpora pri realizácii prostredia jednotnej európskej námornej platformy
Dodávateľ poskytuje technickú a administratívnu podporu pre úlohy a organizačné štruktúry uvedené v realizačnom pláne. Hlavná podpora pre úlohy kategórie 1. Nevylučuje sa však ani podpora pre ďalšie úlohy. Typ podpory: riadenie úloh, plánovanie stretnutí, príprava potrebnej dokumentácie zo stretnutí, zhromažďovanie, správa vstupov a ďalších informácií, poskytovanie podpory počas stretnutí a skupinám pre online spoluprácu, poskytovanie odborného poradenstva pre konkrétne úlohy. Úlohy sú rozdelené medzi technickú a organizačnú podporu. Aj keď sú vyčlenené dostatočné zdroje na zabezpečenie hladkého fungovania a riadenia skupiny a tematických tímov v rámci prostredia jednotnej európskej námornej platformy, dôraz sa kladie na technickú podporu vrátane opatrení na šírenie opatrení v oblasti zberov a komunikácie. Úlohy, ktoré sa majú vykonať:Pracovný balík 1: podpora pri plánovaní a riadení;Pracovný balík 2: podpora skupine v rámci prostredia jednotnej európskej námornej platformy;Pracovný balík 3: tematické pracovné skupiny v rámci prostredia jednotnej európskej námornej platformy;Pracovný balík 4: tím odborníkov s technickými znalosťami;Pracovný balík 5: správy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79410000
BE
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/08/2019 00:00
03/10/2019 00:00
10/10/2019 23:59
18/10/2019 16:00
25/10/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 199-482555 Korigendum 15/10/2019 00:00
2019/S 160-393717 Oznámenie o obstarávaní 21/08/2019 00:00