Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb údržby
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
20/12/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/001/19
Poskytovanie služieb údržby
Cieľom tejto súťaže verejného obstarávanie je určiť služby, ktoré dodávateľ poskytne na vykonávanie údržby budov úradu a prenajímaných budov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
45259000
ES521
Podmienky účasti
— aktuálny dôkaz o zápise do živnostenského alebo obchodného registra,— osobitné povolenie, ktoré hospodárskemu subjektu umožňuje vykonávať obstarávania tohto druhu v krajine, v ktorej má sídlo. Hospodársky subjekt, ktorému bude zákazka zadaná, musí pred podpísaním zmluvy verejným obstarávateľom poskytnúť dôkaz o tom, že je registrovaný v registri klasifikovaných dodávateľov a spoločností (pozri odkaz) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/— Ak sa uchádzač spolieha na kapacity iných subjektov, požaduje sa písomné záväzné vyhlásenie týchto subjektov o tom, že uchádzačovi poskytnú zdroje potrebné na vykonanie zákazky.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/10/2019 00:00
20/12/2019 13:00
07/01/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 211-514669 Oznámenie o obstarávaní 31/10/2019 00:00