Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie služieb dočasného personálu pre Frontex
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
09/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/447/2019/KM/Relaunch
Poskytnutie služieb dočasného personálu pre Frontex
Všeobecným cieľom tejto zákazky je zabezpečiť pre Frontex potrebných dočasných pracovníkov včas a v súlade s požadovanými pracovnými profilmi.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
79620000
PL
Podmienky účasti
Uchádzač musí predložiť dôkaz o tom, že je oprávnený vykonať obstarávanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov poskytnutím dôkazu o tom, že uchádzač už má štatút uznaného právneho subjektu a je zapísaný do príslušného živnostenského alebo obchodného registra.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/08/2019 00:00
09/09/2019 12:00
10/09/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 156-384115
Oznámenie o obstarávaní
14/08/2019 00:00