Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 10605 „Technická konsolidácia zákonov Európskej únie a kontrola konzistencie“...
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/08/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
01/10/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 10605.
AO 10605 „Technická konsolidácia zákonov Európskej únie a kontrola konzistencie“.
Cieľom výzvy na predkladanie ponúk je výber ekonomických subjektov na poskytovanie služieb súvisiacich s technickou konsolidáciou zákonov Európskej únie a kontrolou ich konzistencie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
06/08/2014 00:00
24/09/2014 23:59
01/10/2014 23:59
08/10/2014 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Technická konsolidácia zákonov Európskej únie
Technická konsolidácia zákonov Európskej únie, ktorá pozostáva zo zahrnutia všetkých úprav (pochádzajúcich z pozmeňujúcich zákonov, korigend atď.), ku ktorým v základných zákonoch došlo, čo sa týka znenia, ale bez akejkoľvek úpravy významu.
Časť 2
Kontrola konzistencie konsolidovaného znenia zákonov Európskej únie
Kontrola konzistencie konsolidovaného znenia zákonov Európskej únie, ktorá pozostáva z overovania, či konsolidovaná verzia uvedeného právneho aktu obsahuje všetky úpravy, ku ktorým v rámci právneho aktu došlo.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 149-267130
Oznámenie o obstarávaní
06/08/2014 00:00