Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Údaje týkajúce sa segmentu digitálnych technológií (digity)
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
19/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/SVQ/2019/OP/2723
Údaje týkajúce sa segmentu digitálnych technológií (digity)
Projekt Predict už takmer desaťročie poskytuje Generálnemu riaditeľstvu pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CNECT) porovnateľné údaje o IKT a o výskume a vývoji v oblasti IKT za 40 krajín sveta. Projekt podporuje tvorbu dát zhromažďovaním údajov z oficiálnych štatistík, národných štatistických úradov, medzinárodných organizácií a podporuje JRC pri zavádzaní front end metodík. Nedávno sa projekt začal zameriavať na ekonomické segmenty založené na dynamických technológiách. Hlavným cieľom tejto štúdie je prispieť k podpore založenej na dôkazoch, ktorú zabezpečuje oddelenie digitálnej ekonomiky JRC, a to poskytnutím údajov a analýz o sektore IKT a o výskume a vývoji v oblasti IKT v EÚ a mimo nej, ako aj podporou JRC pri zavádzaní front end metodík.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
73210000
72316000
72300000
72314000
73110000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/08/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
19/09/2019 16:00
20/09/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 159-391883 Oznámenie o obstarávaní 20/08/2019 00:00