Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže na poskytovanie poradenských služi...
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/561/2019/MS
Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže na poskytovanie poradenských služieb
Predmetom tejto viacnásobnej rámcovej zmluvy je poskytovanie poradenských služieb pre tieto časti:Časť 1: Poradenstvo pri riadení projektov;Časť 2: Poradenstvo pri integrovanej logistickej podpore.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
79411000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/08/2019 00:00
27/09/2019 11:00
02/10/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poradenstvo pri riadení projektov
Časť 1: Poradenstvo pri riadení projektov.Poskytované služby budú, okrem iného, zahŕňať:— iniciovanie projektov a definovanie cieľov, koncepcií a návrhov projektov (napr. lietadlá, plavidlá, trajekty, diaľkovo ovládané letecké systémy, aerostatické systémy pre leteckú kontrolu, systémy služieb leteckej kontroly, mobilné monitorovacie systémy, vozidlá na riadenie migrácie, biometrické systémy, svetelné zariadenia, kontajnery, zbrane, uniformy atď.),— pomoc agentúre Frontex pri pochopení trhových podmienok a praktickej uskutočniteľnosti jej nadchádzajúcich záväzkov s cieľom znížiť riziká a zabezpečiť nákladovú efektívnosť,— tvorbu, údržbu a kontrolu projektových plánov a ostatnej dokumentácie potrebnej na realizáciu projektu (napr. štruktúra rozpisu prác, výdavky, riadenie zdrojov, plánované činnosti, harmonogramy, plánovanie rozpočtu atď.),— sledovanie projektových cieľov z hľadiska termínov, nákladov a kvality,— podporu vytvorenia primeraného systému podávania správ (šablóny, dokumenty a rôzne správy),— podporu zavedenia, vykonávania a udržiavania procesu riadenia zmien,— podporu zavedenia, vykonávania a udržiavania procesu riadenia kvality,— podporu zavedenia, vykonávania a udržiavania procesu riadenia konfigurácie,— podporu koordinácie konkrétnych tímov súvisiacich s projektom,— pomoc pri príprave rozpočtu so zohľadnením nákladov na životný cyklus.
Časť 2
Poradenstvo pri integrovanej logistickej podpore
Časť 2 Poradenstvo pri integrovanej logistickej podpore:Poskytované poradenské služby budú, okrem iného, zahŕňať:— analýzy logistickej podpory,— náklady na životný cyklus,— logistické riadenie a modelovanie,— logistické inžinierstvo,— služby podpory a údržby inžinierskej podpory,— služby plánovania reakcie na núdzové situácie,— pomoc pri posudzovaní logistických rizík,— podávanie správ – poskytovanie pravidelných aktualizácií a konzultácií agentúre Frontex.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 159-391876
Oznámenie o obstarávaní
20/08/2019 00:00