Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Propagácia vplyvov verejných obstarávaní PCP a PPI v Európe pre obstarávateľov r...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/06/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2014/0018.
Propagácia vplyvov verejných obstarávaní PCP a PPI v Európe pre obstarávateľov riešení v oblasti IKT – SMART 2014/0018.
Predmetom zákazky je:— vytvoriť kontakty s kľúčovými verejnými obstarávateľmi riešení v oblasti IKT po celej Európe v jednotlivých odvetviach verejného záujmu, určiť obstarávateľov s potenciálom obstarania inovačných riešení založených na IKT a prebudiť ich záujem o uskutočnenie verejného obstarávania typu PCP alebo PPI a účasť na osobitných podujatiach v oblasti PCP a PPI,— spojiť sa s obstarávateľmi s cieľom aktívnej propagácie výhod PCP a PPI pre týchto obstarávateľov, a to prostredníctvom predovšetkým prípravy súboru nástrojov a pomoci v otázke, ako sa môžu zúčastniť PCP a PPI vzhľadom na navrhovanie a vykonávanie príslušných inovačných obstarávacích postupov,— zorganizovať 1 hlavné celoeurópske podujatie ročne – celkovo 3 – (so zameraním na politických činiteľov, obstarávateľov, advokátske kancelárie zaoberajúcich sa právnymi predpismi v oblasti verejného obstarávania a na podniky) s cieľom zvýšiť povedomie o hlavných iniciatívach v oblasti PCP/PPI po celej Európe a zorganizovať siete medzi zainteresovanými stranami na prediskutovanie nových myšlienok a iniciatív pre celoeurópsku spoluprácu v oblasti PCP/PPI,— zorganizovať 9 podujatí po celej Európe, ktoré budú konkrétne zamerané na obstarávateľov s cieľom šíriť osvedčené postupy a propagovať dôkazy vplyvov na podporu širšieho využívania PCP a PPI v celej Európe.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
20/06/2014 00:00
Nie je k dispozícii
30/09/2014 16:00
06/10/2014 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 124-220044
Korigendum
02/07/2014 00:00
2014/S 117-205792
Oznámenie o obstarávaní
20/06/2014 00:00