Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poistenie občianskoprávnej zodpovednosti činností inštitúcií, orgánov a agentúr ...
Obstarávateľ:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
PMO/PO/2019/033
Poistenie občianskoprávnej zodpovednosti činností inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie
Cieľom poistenia zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám je zaručiť finančné dôsledky mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti, ktoré môže poistencom vzniknúť za škodu spôsobenú pri vykonávaní ich činností.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najnižšia cena
BE / LU / IT
Additional CPV Supplementary CPV
66516000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na internetovej adrese uvedenej v bode I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/09/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
03/10/2019 14:30
04/10/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 169-412101 Oznámenie o obstarávaní 03/09/2019 00:00