Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prípravná štúdia pre pracovný lán v oblasti ekodizajnu 2020-2024
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
20/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
756/PP/GRO/IMA/19/1131/10936
Prípravná štúdia pre pracovný lán v oblasti ekodizajnu 2020-2024
Od dodávateľa sa bude požadovať, aby v rámci vykonávania smernice o ekodizajne 2009/125/ES a smernice o energetickom označovaní (EÚ) 2017/1369 vypracoval štúdiu, ktorá bude informovať Komisiu a pomáhať jej pri príprave pracovného plánu na obdobie rokov 2020-2024.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Najlepší pomer ceny a kvality
79410000
BE
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/10/2019 00:00
20/11/2019 16:00
22/11/2019 09:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 196-475116
Oznámenie o obstarávaní
10/10/2019 00:00