Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zvyšovanie povedomia verejnosti o politike EÚ v oblasti ochrany prírody – využív...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
17/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV/2019/OP/0003
Zvyšovanie povedomia verejnosti o politike EÚ v oblasti ochrany prírody – využívanie údajov EÚ o prírode
Hlavným cieľom je pomôcť zvýšiť povedomie ľudí o úlohe, ktorú zohrávajú smernice o vtákoch a biotopoch pri ochrane prírody v Európe.V rámci projektu sa väčšinou využijú existujúce databázy európskych druhov a biotopov na podporu vytvorenia série komunikačných prvkov (najmä webových stránok a komunikačných súprav).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/09/2019 00:00
17/10/2019 16:00
21/10/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 168-409974 Oznámenie o obstarávaní 02/09/2019 00:00