Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcové dohody týkajúce sa súladu a služieb daňovej hĺbkovej analýzy („due dilli...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1571
Rámcové dohody týkajúce sa súladu a služieb daňovej hĺbkovej analýzy („due dilligence“)
Rámcové dohody týkajúce sa súladu a služieb daňovej hĺbkovej analýzy („due dilligence“) rozdelené do 4 častí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
79000000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/09/2019 00:00
07/10/2019 23:59
22/10/2019 23:59
30/10/2019 15:00
30/10/2019 16:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Služby v oblasti dodržania zhody (integrita / daňová starostlivosť a iná podpora zhody) Táto časť sa zameriava na kontroly v rámci daňovej hĺbkovej analýzy, dodržiavanie daní, riadenie rizík súladu, pravidiel a postupov na dodržiavanie predpisov, ako aj na všeobecnú podporu zhody opísanú v prílohe A - Technické špecifikácie.
Časť 2 Podpora zhody s etikou a integritou Táto časť obsahuje služby v súvislosti s identifikáciou pochybenia a možného porušenia kódexu správania EIB opísaného v prílohe A – Technické špecifikácie.
Časť 3 Služby v oblasti zvyšovania povedomia o etike a integrite Táto časť zahŕňa služby súvisiace s poskytovaním odbornej prípravy zamestnancom (a rovnocenným) a členom riadiacich orgánov týkajúce sa integrity a etických záležitostí, ako sa uvádza v prílohe A – Technické špecifikácie.
Časť 4 Špecializácia na sankcie Táto časť zahŕňa služby, ktoré pomáhajú EIB pri dodržiavaní sankcií, ktoré sa vzťahujú na jej operácie a činnosti, ako sa uvádza v prílohe A – Technické špecifikácie.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 180-437488 Oznámenie o obstarávaní 18/09/2019 00:00