Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na služby nástroja politickej podpory (PSF)
Obstarávateľ:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/01/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
05/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
RTD/2019/OP/014
Rámcová zmluva na služby nástroja politickej podpory (PSF)
Služby, ktoré sú predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk, sa týkajú praktickej podpory pre členské štáty a pridružené krajiny v rámci programu Horizont 2020 (H2020) s cieľom pomôcť im reformovať systémy výskumu a inovácií, aby sa posilnila ich kvalita, efektívnosť a dosah a/alebo uvoľnil potenciál výskumu a inovácií pre systematické transformácie smerom k udržateľnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Najlepší pomer ceny a kvality
73200000
BE
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/01/2020 00:00
05/03/2020 15:00
09/03/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 018-038341
Oznámenie o obstarávaní
27/01/2020 00:00