Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analýza vplyvu spaľovania domového tuhého odpadu na kvalitu okolitého ovzdušia v...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
09/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.C.3/SER /2019/0025
Analýza vplyvu spaľovania domového tuhého odpadu na kvalitu okolitého ovzdušia v Európe a potenciálne zmierňujúce opatrenia
Hlavným cieľom projektu je posúdiť podiel spaľovania domového tuhého odpadu na znečistení ovzdušia, najmä čo sa týka tuhých častíc, ale aj benzo(a)pyrénu v strednej, východnej a južnej Európe. Zároveň sa má hodnotiť na základe týchto informácií aj potreba a možnosti opatrení na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ vrátane vypracovania stratégie na zníženie týchto emisií, vytvorenia prepojení s plánmi a programami vyžadovanými acquis EÚ. Cieľom tohto pilotného projektu je ďalej stavať na prebiehajúcej štúdii (ENV.C.3/SER/2018/0005), ktorá skúma povahu a rozsah spaľovania tuhého odpadu na vykurovanie domácností v Maďarsku a Rumunsku a jeho podiel na znečistení ovzdušia, najmä pokiaľ ide o tuhé častice.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/09/2019 00:00
01/10/2019 16:30
02/10/2019 23:59
09/10/2019 16:00
14/10/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 171-416597 Oznámenie o obstarávaní 05/09/2019 00:00