Údaje o výzve na predloženie ponúk

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Názov:
Rámcové zmluvy o službách vzdelávania a rozvoja pre zamestnancov inštitúcií, org...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/11/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/12/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
HR/R1/PO/2019/024
Rámcové zmluvy o službách vzdelávania a rozvoja pre zamestnancov inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie
Účelom tejto výzvy na predkladanie ponúk je poskytnúť Európskej komisii a ďalším inštitúciám, orgánom a agentúram Európskej únie rámcové zmluvy týkajúce sa služieb vzdelávania a rozvoja zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, a externých zamestnancov, v oblastiach obsiahnutých v 5 častiach.Služby, ktoré sa budú poskytovať, musia zahŕňať aspoň:— vývoj a poskytovanie osobných kurzov a podujatí pre skupiny,— vývoj ďalších vzdelávacích činností/formátov,— vedenie skupín pri vzdelávacích činnostiach a prevádzku „praktických komunít“,— poskytovanie individuálnej alebo skupinovej podpory, odborného vedenia a koučingu,— tvorbu školiacich materiálov,— výber/zostavenie existujúcich učebných zdrojov,— poskytovanie poradenstva v oblasti vzdelávania a rozvoja.Tieto služby sú podrobnejšie opísané v súťažných podkladoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby vzdelávania a rozvoja v oblastiach medzinárodných záležitostí, správy EÚ, práva, prípravy politík a budovania stratégií
Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch na internetovej adrese uvedenej v bode I.3).
Časť 2
Časť 2: Služby vzdelávania a rozvoja v oblasti ľudských zdrojov
Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch na internetovej adrese uvedenej v bode I.3).
Časť 3
Služby vzdelávania a rozvoja v oblastiach rokovaní na európskej a medzinárodnej úrovni, vrátane interných, medziinštitucionálnych a medzikultúrnych rokovaní
Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch na internetovej adrese uvedenej v bode I.3).
Časť 4
Služby vzdelávania a rozvoja v oblasti profesionálnej komunikácie
Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch na internetovej adrese uvedenej v bode I.3).
Časť 5
Služby vzdelávania a rozvoja v oblastiach ekonomiky, financií, auditu a vnútornej kontroly
Pre ďalšie informácie pozri súťažné podklady. Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 219-536644
Korigendum
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Oznámenie o obstarávaní
06/11/2019 00:00