Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prenájom lietadla v krátkom čase na prevádzkové činnosti agentúry Frontex
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
05/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/947/2019/JL
Prenájom lietadla v krátkom čase na prevádzkové činnosti agentúry Frontex
Služby sa získajú uzavretím rámcovej zmluvy s opätovným otvorením hospodárskej súťaže s najmenej 3 a najviac 10 dodávateľmi. Poskytovanie osobitného prenájmu lietadla sa bude organizovať na základe výziev na súťaž vo veci uzatvorenia osobitných zmlúv v rámci tejto rámcovej zmluvy. Podľa vyššie uvedenej rámcovej zmluvy tak agentúra Frontex získa určený počet letových hodín na pokrytie plnohodnotných služieb na vykonávanie letov, pre ktoré v čase podpisu osobitnej zmluvy nie sú známe premenné. Služby poskytované v rámci tejto rámcovej zmluvy sa budú využívať najmä na organizovanie núdzových spiatočných letov, čo znamená, že parametre každého letu sa oznámia dodávateľovi najneskôr 7 dní pred očakávaným dňom služby.Žiadosti o služby sa budú týkať týchto kategórií:kategória 1: lietadlá s 2 uličkami a s 201 – 300 miestami na sedenie;kategória 2: lietadlá so 180 – 200 miestami na sedenie;kategória 3: lietadlá so 101 – 179 miestami na sedenie;kategória 4: lietadlá s maximálne 100 miestami na sedenie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najnižšia cena
60420000
00
Míľniky
13/09/2019 00:00
05/11/2019 16:00
12/11/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 177-429650
Oznámenie o obstarávaní
13/09/2019 00:00