Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc pri príprave a vykonávaní programu mestskej infraštruktúry pre U...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
06/02/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-010067-001
Technická pomoc pri príprave a vykonávaní programu mestskej infraštruktúry pre Ukrajinu (financované Národným indikatívnym programom – NIP)
Program mestskej infraštruktúry pre Ukrajinu (UMIP – Ukraine Municipal Infrastructure Programme) je viacsektorový investičný program, ktorý vypracovala Európska investičná banka (EIB) spolu s Ministerstvom regionálneho rozvoja a Ministerstvom financií Ukrajiny. Najnovšie informácie o programe sú k dispozícii na adrese http://umip.org.ua/en/about-umip/Účelom tejto činnosti je poskytovať technickú pomoc konečným príjemcom s cieľom zabezpečiť, aby sa príprava, obstarávanie, vykonávanie a riadenie projektov v rámci programu vykonávali v súlade s požiadavkami a normami EIB.Rozsah služieb technickej pomoci bude pokrývať projektový cyklus od štúdií uskutočniteľnosti, prioritných investičných plánov, technických špecifikácií a súťažných podkladov, podpory obstarávania a riadenia projektov počas realizácie, najmä vo vzťahu k pododvetviam diaľkového vykurovania, verejného osvetlenia, vodohospodárstva a nakladania s pevným odpadom.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
71314300
00
Míľniky
11/09/2019 00:00
06/02/2020 17:00
15/10/2019 17:00
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 175-425424 Oznámenie o obstarávaní 11/09/2019 00:00