Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prekladateľské služby do nemčiny
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
28/10/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRA/DE/2019
Prekladateľské služby do nemčiny
Európsky parlament ako verejný obstarávateľ v mene Európskeho dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov sa rozhodol vydať túto výzvu na predkladanie ponúk na uzatváranie rámcových zmlúv o poskytovaní prekladateľských služieb jednojazyčných a viacjazyčných zdrojových jazykových dokumentov z angličtiny alebo francúzštiny, alebo taliančiny alebo španielčiny do nemčiny.Táto rámcová zmluva nadobudne účinnosť 1.1.2020 alebo v deň podpisu poslednou zmluvnou stranou, a bude trvať do konca roka 2020. Maximálne trvanie rámcovej zmluvy bude 5 rokov.Podpísanie rámcovej zmluvy nepredstavuje povinnosť zadávať externé prekladateľské úlohy v rámci tejto dohody.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
79530000
LU
Míľniky
16/09/2019 00:00
28/10/2019 23:59
05/11/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 178-432539
Oznámenie o obstarávaní
16/09/2019 00:00