Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotný projekt o „pravidlách pôvodu“ pre databázu o prístupe na trh (MADB).
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/06/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
13/08/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
TRADE14/G3/G08.
Pilotný projekt o „pravidlách pôvodu“ pre databázu o prístupe na trh (MADB).
Zákazka týkajúca sa poskytnutia a aktualizácie údajov o „pravidlách pôvodu“ pre databázu o prístupe na trh počas roka 2015, uplatniteľná na 25 vymedzených colných oblastí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
25/06/2014 00:00
06/08/2014 16:00
13/08/2014 16:00
10/09/2014 11:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Alžírsko
Časť 1 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Alžírsku, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 2
Kanada
Časť 2 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Kanade, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 3
Čile
Časť 3 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Čile, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 4
Kolumbia
Časť 4 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Kolumbii, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 5
Kostarika
Časť 5 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných na Kostarike, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 6
Dominikánska republika
Časť 6 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Dominikánskej republike, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 7
Egypt
Časť 7 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Egypte, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 8
Honduras
Časť 8 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Hondurase, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 9
Island
Časť 9 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných na Islande, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 10
Izrael
Časť 10 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Izraeli, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 11
Jamajka
Časť 11 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných na Jamajke, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 12
Jordánsko
Časť 12 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Jordánsku, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 13
Libanon
Časť 13 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Libanone, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 14
Maurícius
Časť 14 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných na Mauríciu, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 15
Mexiko
Časť 15 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Mexiku, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 16
Maroko
Časť 16 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Maroku, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 17
Nórsko
Časť 17 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Nórsku, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 18
Panama
Časť 18 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Paname, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 19
Papua-Nová Guinea
Časť 19 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Papue-Novej Guinei, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 20
Peru
Časť 20 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Peru, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 21
Srbsko
Časť 21 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Srbsku, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 22
Južná Afrika
Časť 22 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Južnej Afrike, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 23
Južná Kórea
Časť 23 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Južnej Kórei, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 24
Švajčiarsko
Časť 24 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných vo Švajčiarsku, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Časť 25
Tunisko
Časť 25 sa vypíše na poskytnutie údajov o „pravidlách pôvodu“ platných v Tunisku, ktoré budú zahrnuté do databázy o prístupe na trh (MADB). Informácie budú dostupné uvedením 4-číselného alebo 6-číselného harmonizovaného systémového kódu výrobku alebo opisu tovarov. Databáza o prístupe na trh je dostupná na nasledujúcej adrese: http://madb.europa.eu
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 119-211250
Oznámenie o obstarávaní
25/06/2014 00:00