Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Výskumný projekt: Účinnosť obmedzení letového času
Obstarávateľ:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
06/02/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2019.HVP.11
Výskumný projekt: Účinnosť obmedzení letového času
Hlavným cieľom tejto výskumnej štúdie je poskytnúť odpovede na technické otázky týkajúce sa uskutočniteľnosti poskytnutia postupnej zmeny, pokiaľ ide o prežitie osôb po prevrhnutí vrtuľníka, a to zavedením systému vzduchových vakov s využitím flotačných jednotiek, ktoré budú namontované vysoko v hornej časti trupu vrtuľníka.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
DEA23
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/10/2019 00:00
06/02/2020 15:00
10/02/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 244-599047 Korigendum 18/12/2019 00:00
2019/S 197-477263 Korigendum 11/10/2019 00:00
2019/S 192-465359 Oznámenie o obstarávaní 04/10/2019 00:00