Údaje o výzve na predloženie ponúk

A corrected version of Form 7 - Financial offer - has been published on 15/10/2019 and of Annex 3 - Model offer - on 24/10/2019
Názov:
Štúdia o záväzkoch Európskej únie týkajúcich sa dôchodku a ostatných zamestnanec...
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/09/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 702
Štúdia o záväzkoch Európskej únie týkajúcich sa dôchodku a ostatných zamestnaneckých požitkov – poistno-matematické služby
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je zadať priamu zmluvu o poskytovaní služby na odbornú štúdiu o overení ročných výpočtov vykonaných:– generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, zodpovedným za štatistiku (Eurostat), a– generálnym riaditeľstvom Európskeho parlamentu, zodpovedným za financie (GR FINS) výšky záväzkov Európskej únie za dôchodky a iné zamestnanecké požitky.Zmluva sa týka 5 pracovných balíkov, zatiaľ čo pracovné balíky 1 až 4 sú ročné úlohy už definované na 4 nasledujúce roky a pracovný balík 5 zodpovedá dodatočným úlohám, ktoré môže verejný obstarávateľ požadovať počas plnenia zmluvy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
66523000
LU000
Míľniky
27/09/2019 00:00
08/11/2019 16:00
14/11/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 187-453375 Oznámenie o obstarávaní 27/09/2019 00:00