Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie poradenských služieb Európskej komisii prostredníctvom Európskeho o...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/11/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
06/01/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2019/016
Poskytovanie poradenských služieb Európskej komisii prostredníctvom Európskeho odborného centra (ECE) v oblasti pracovného práva, politiky zamestnanosti a trhu práce
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79410000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/11/2019 00:00
06/01/2020 12:00
07/01/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Pracovné právo (sieť európskeho pracovného práva)
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2
Politika zamestnanosti a trhu práce (Európska skupina odborníkov pre zamestnanosť a trh práce)
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 217-531585
Oznámenie o obstarávaní
11/11/2019 00:00