Údaje o výzve na predloženie ponúk

New deadline for tendering 19/11 10:00 AM
Názov:
Odborná príprava v oblasti inovácií a riadenia podnikania: Podpora inovačných pa...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
19/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/2019/OP/0018
Odborná príprava v oblasti inovácií a riadenia podnikania: Podpora inovačných partnerov v MSP
V tejto výzve na predkladanie ponúk sa predpokladá s poskytovaním odbornej prípravy súvisiacej s riadením priemyselných inovácií v kontexte pilotnej akcie partnerstva európskych MSP.Je preukázané, že skúsený výskumný pracovník potrebuje dodatočnú odbornú prípravu, aby získal potrebné schopnosti v oblasti riadenia inovácií v MSP. Na tento účel a na podporu skúsených výskumných pracovníkov prijímaných malými a strednými podnikmi v rámci programu partnerstva európskych MSP sa v pracovnom programe Horizont 2020 na obdobie rokov 2018-2020 (kapitola 7 – Inovácia v MSP) ustanovuje zriadenie špecializovaného programu odbornej prípravy zameraného na priemyselné inovácie a riadenie podnikania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73210000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
80532000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/10/2019 00:00
10/11/2019 23:59
Nie je k dispozícii
19/11/2019 10:00
19/11/2019 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 216-528931 Korigendum 08/11/2019 00:00
2019/S 195-473027 Oznámenie o obstarávaní 09/10/2019 00:00