Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zjednodušenie a vzájomné uznávanie v stavebnom sektore v zmysle smernice o služb...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/07/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
MARKT/2014/087/E.
Zjednodušenie a vzájomné uznávanie v stavebnom sektore v zmysle smernice o službách.
Cieľom zákazky je prostredníctvom právnej analýzy určiť, do akej miery členské štáty plne využívajú princípy zjednodušenia uvedené v rámci smernice o službách v prospech poskytovateľov stavebných služieb, ktorí chcú poskytovať cezhraničné služby, na dočasnom základe alebo na základe sekundárneho podniku, čo prináša prospech aj tým poskytovateľom služieb, ktorí zostávajú pôsobiť len na domácom trhu.Štúdia sa tiež zameria na objasnenie, ako členské štáty uplatňujú princípy vzájomného uznávania na poskytovateľov služieb z iného členského štátu a ďalej identifikuje dobrovoľné systémy certifikácie, ktoré sú pre nich dostupné a ktoré môžu zároveň poskytovať základ pre vzájomné uznávanie.Okrem tejto právnej analýzy a určenia osvedčených postupov a opakujúcich sa problémov by sa rozhovormi so zainteresovanými stranami mala objasniť daná situácia, čo sa týka nákladov súvisiacich s cezhraničným poskytovaním služieb, dostupnosti elektronického podávania dokumentov, postupov a formalít, ako aj aktuálneho uplatňovania princípu vzájomného uznávania a možnosti jeho zlepšenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
18/07/2014 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
15/09/2014 23:59
23/09/2014 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 136-243449 Oznámenie o obstarávaní 18/07/2014 00:00