Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Environmentálny výskum
Obstarávateľ:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
09/12/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2019.HVP.08
Environmentálny výskum
Časť 1: Posúdenie rámcovej zmluvy o vplyve na životné prostredie – výskum charakteristík emisií leteckých motorov;Časť 2: Posúdenie rámcovej zmluvy o vplyve na životné prostredie – výskum v oblasti posudzovania hluku rotorových lietadiel a nových technológií;Časť 3: Rámcová zmluva o zmierňovaní vplyvov na životné prostredie – zvýšená schopnosť posudzovať politické opatrenia
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
73000000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/10/2019 00:00
09/12/2019 15:00
11/12/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Posúdenie rámcovej zmluvy o vplyve na životné prostredie – výskum charakteristík emisií leteckých motorov
Cieľom obstarávania je najmä zlepšiť požiadavky na odber vzoriek a meranie emisií motorov z hľadiska hmotnosti a počtu neprchavých častíc (non-volatile Particulate Matter – nvPM) prílohy 16 zväzku II ICAO a navrhnúť spoľahlivejšie postupy. Práca sa zameria na:1) analýzu relatívneho podielu lietadiel vybavených motormi neregulovanými na nvPM v prevádzke a emisií na jednotlivých európskych letiskách;2) návrh a testovanie nových alebo neobvyklých návrhov a techník odberu vzoriek so zreteľom na najmodernejšie trendy;3) meranie plynných emisií (napr. NOx, HC, CO, CO2), emisií dymu, emisií hmotnosti a počtu nvPM, veľkosti častíc nvPM pre regulované aj neregulované motory.
Časť 2
Posúdenie rámcovej zmluvy o vplyve na životné prostredie – výskum v oblasti posudzovania hluku rotorových lietadiel a nových technológií
Cieľom tohto obstarávania je zlepšiť schopnosť európskeho posudzovania vplyvov hluku z dvojitého hľadiska:i) posilnenie podpory tvorcov politík EÚ pri rozvoji a vykonávaní príslušných politík EÚ – vrátane napr. vykonávanie komplexných hodnotení vplyvu na životné prostredie v rámci súčasných a budúcich nariadení EÚ o životnom prostredí;ii) posilnenie európskeho profilu v rámci medzinárodných diskusií, ako sú napríklad diskusie realizované vo výbore ICAO pre ochranu životného prostredia v letectve (Committee on Avaition Environmental Protection – CAEP) o stanovení budúcich medzinárodných environmentálnych noriem v oblasti letectva, najmä pokiaľ ide o hluk rotorových lietadiel.
Časť 3
Rámcová zmluva o zmierňovaní vplyvov na životné prostredie – zvýšená schopnosť posudzovať politické opatrenia
Cieľom obstarávania je aktualizovať, vylepšiť a validovať modelovacie schopnosti AERO-MS tak, aby mohli podporovať hodnotenie nákladov a prínosov pre celý rad budúcich hodnotení politík. To zahŕňa schopnosť posudzovať rôzne možnosti environmentálnej politiky letectva založené na presnej charakterizácii leteckého priemyslu a schopnosť prepojenia s inými databázami a modelmi.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 195-473028
Oznámenie o obstarávaní
09/10/2019 00:00