Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Iniciatíva Vzostup afrických žien
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
02/12/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-010047-001
Iniciatíva Vzostup afrických žien
Cieľom tímu technickej pomoci bude podporiť posilnenie ekonomického postavenia žien prostredníctvom zvýšenia prístupu k financiám a poskytnutia budovania širších kapacít na podporu podnikania žien vo vybraných krajinách. Úlohou tímu technickej pomoci bude:i) uľahčiť ženám-podnikateľkám prístup k finančným službám prostredníctvom budovania kapacít, poradenských služieb a činností v oblasti budovania sietí, aii) poskytnúť podporu existujúcim alebo potenciálnym klientom finančných sprostredkovateľov EIB pri plánovaní, zriaďovaní aktívnej propagácií finančných služieb, ktoré sú lepšie prispôsobené potrebám žien-podnikateliek. Tím bude zložený zo služobne staršieho odborníka na rodové otázky (vedúci tímu), ktorému bude pomáhať odborník z oblasti bankovníctva, komunikácie, marketingu a IT.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
80400000
EA06 / SA04
00
Míľniky
10/10/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
02/12/2019 23:59
09/12/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 211-514684 Korigendum 31/10/2019 00:00
2019/S 196-475112 Oznámenie o obstarávaní 10/10/2019 00:00