Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o udržateľnej a pružnej dodávke lekárskych rádioizotopov v EÚ – SMER 2
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
15/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/2019/OP/3311
Štúdia o udržateľnej a pružnej dodávke lekárskych rádioizotopov v EÚ – SMER 2
Štúdia o trhu EÚ s rádionuklidmi v zdravotníctve, ktorá bude zameraná na oblasť liečby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
33600000
BE10
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/10/2019 00:00
15/11/2019 16:00
18/11/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 199-482549
Oznámenie o obstarávaní
15/10/2019 00:00