Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zmluva o poskytovaní služby monitorovania problémových oblastí krajiny Copernicu...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
21/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/R0/19/001
Zmluva o poskytovaní služby monitorovania problémových oblastí krajiny Copernicus – produkcia súborov údajov o krajinnej pokrývke/využívaní pôdy s veľmi vysokým rozlíšením vo vybraných lokalitách programu Natura...
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzatvorenie zmluvy s hospodárskym subjektom o poskytovaní služieb aktualizácie máp krajinnej pokrývky/využívania pôdy z roku 2012 vo vybraných lokalitách programu Natura 2000 (N2K) vrátane 2 km nárazníkovej zóny (ktorá nie je súčasťou skutočnej siete ochrany) pre referenčný rok 2018. Očakávajú sa tieto výstupné údaje:1) mapa zmien krajinnej pokrývky/využívania pôdy programu Natura 2000 v rokoch 2012 – 2018;2) mapa stavu krajinnej pokrývky/využívania pôdy programu Natura 2000 pre rok 2018;3) revidovaná mapa stavu krajinnej pokrývky/využívania pôdy programu Natura 2000 pre rok 2012.Zmluva sa okrem toho vzťahuje na analýzu tlakov potenciálne vyvíjaných z nárazníkovej zóny na lokality programu Natura 2000 a hodnotenie zmien biotopov trávnatých porastov v rámci lokalít Natura 2000 a okolo nich s uvedením ochranného účinku siete.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepší pomer ceny a kvality
72300000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v oddiele 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/10/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
21/11/2019 14:00
22/11/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 203-493170 Oznámenie o obstarávaní 21/10/2019 00:00