Údaje o výzve na predloženie ponúk

The deadline for submission of tenders has been extended to 24 January 2020 (15:00 Luxembourg time).
Názov:
Pokročilý systém správy prípadov (e-CMS) pre skupinu EIB
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
24/01/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1569
Pokročilý systém správy prípadov (e-CMS) pre skupinu EIB
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je prideliť jednému poskytovateľovi služieb rámcovú dohodu o poskytnutí pokročilého systému správy prípadov (e-CMS) pre skupinu EIB: softvér, realizácia (vrátane súvisiacich licencií), údržba, podpora, školenia a súvisiace služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
Najlepší pomer ceny a kvality
48000000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
72267000
72200000
72000000
72260000
72263000
72261000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/10/2019 00:00
24/01/2020 15:00
27/01/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 010-018509
Korigendum
15/01/2020 00:00
2019/S 241-590321
Korigendum
13/12/2019 00:00
2019/S 205-498176
Oznámenie o obstarávaní
23/10/2019 00:00