Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcové zmluvy na dodávanie kníh v papierovej podobe, ročeniek, aktualizácií a m...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
22/01/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/18/2019
Rámcové zmluvy na dodávanie kníh v papierovej podobe, ročeniek, aktualizácií a monografických sérií v papierovej alebo v elektronickej podobe a, výnimočne, elektronických kníh
Predmetom rámcových zmlúv je zabezpečenie nasledujúcich položiek pre verejných obstarávateľov:— knihy v papierovej podobe,— ročenky, aktualizácie a monografické série v papierovej alebo elektronickej podobe a—výnimočne knihy v elektronickej podobe.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
22110000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/12/2019 00:00
22/01/2020 15:00
24/01/2020 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Rámcová zmluva na dodávanie kníh v papierovej podobe, ročeniek, aktualizácií a monografických sérií v papierovej alebo v elektronickej podobe a, výnimočne, elektronických kníh
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2
Rámcová zmluva na dodávanie kníh v papierovej podobe, ročeniek, aktualizácií a monografických sérií v papierovej alebo v elektronickej podobe a, výnimočne, elektronických kníh
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 232-568033
Oznámenie o obstarávaní
02/12/2019 00:00