Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
ITREX – poskytovanie externého odborného poradenstva a služieb týkajúcich sa pre...
Obstarávateľ:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/12/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2019.HVP.21
ITREX – poskytovanie externého odborného poradenstva a služieb týkajúcich sa prevádzky a rozširovania spôsobilostí agentúry v oblasti informačných technológií vrátane špecializovaného školenia v oblasti IT
Obstarávanie IT služieb, 3 rôzne časti:časť 1: Odborné poradenstvo a služby v oblasti prevádzky a údržby prevádzkovaných IT spôsobilostí;časť 2: Odborné poradenstvo a služby v oblasti navrhovania, vývoja a zavádzania nových IT spôsobilostí;časť 3: Špecializované IT školenie a služby v oblasti workshopov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
72000000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/10/2019 00:00
16/12/2019 15:00
18/12/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie odborného poradenstva a služieb v oblasti prevádzky a údržby prevádzkovaných IT spôsobilostí („prevádzkované služby“)
Odborné poradenstvo a služby v oblasti prevádzky a údržby prevádzkovaných IT spôsobilostí.
Časť 2
Poskytovanie odborného poradenstva a služieb v oblasti navrhovania, vývoja a zavádzania nových IT spôsobilostí („zavádzané služby“)
Odborné poradenstvo a služby v oblasti navrhovania, vývoja a zavádzania nových IT spôsobilostí.
Časť 3
Poskytovanie špecializovaných IT školení a služieb v oblasti workshopov
Špecializované IT školenie a služby v oblasti workshopov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 236-577444
Korigendum
06/12/2019 00:00
2019/S 210-512169
Oznámenie o obstarávaní
30/10/2019 00:00