Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Komplexné hodnotenie súčasnej situácie v oblasti odpadového hospodárstva v juhov...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/07/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
01/09/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.E.1/ETU/2014/0035.
Komplexné hodnotenie súčasnej situácie v oblasti odpadového hospodárstva v juhovýchodnej Európe a budúce vyhliadky pre tento sektor vrátane možností regionálnej spolupráce v recyklovaní elektrického a elektronického odpadu.
V zákazke sa plánuje vypracovanie štúdie pozostávajúcej z:— 6 vnútroštátnych hodnotení v oblasti odpadu, 1 pre každú krajinu západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Kosovo a Srbsko). Hodnotenie bude zahŕňať prezentáciu súčasnej situácie v sektore odpadu v každej z týchto krajín a príslušných plánov na zlepšenie odpadového hospodárstva,— maximálne 30 kontrol zhody vybraných vnútroštátnych právnych predpisov oproti vybraným častiam „acquis“ EÚ v oblasti odpadu,— štúdie o možnostiach regionálnej spolupráce v oblasti hospodárenia s elektrickým a elektronickým odpadom a ich uskutočniteľnosti v praxi,— realizácie 6 vnútroštátnych seminárov a 1 regionálneho seminára na výmenu a šírenie informácií vychádzajúcich z výsledkov vnútroštátnych hodnotení v oblasti odpadu a zo štúdie o možnostiach regionálnej spolupráce v oblasti hospodárenia s elektrickým a elektronickým odpadom.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
08/07/2014 00:00
Nie je k dispozícii
01/09/2014 16:00
12/09/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 128-227762
Oznámenie o obstarávaní
08/07/2014 00:00