Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsku chemickú agentúru
Obstarávateľ:
European Chemicals Agency (ECHA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/11/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHA/2019/424
Poskytnutie kancelárskeho nábytku pre Európsku chemickú agentúru
Rozsahom pôsobnosti tohto obstarávacieho konania je poskytnutie kancelárskeho nábytku, príslušenstva a súvisiacich služieb.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://echa.europa.eu/about-us/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
39100000
FI1B1
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
31/10/2019 00:00
27/11/2019 11:00
28/11/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 211-514667
Oznámenie o obstarávaní
31/10/2019 00:00