Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie služieb týkajúce sa technickej podpory pre platformu EÚ o koexisten...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/07/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
04/09/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.3/SER/2014/0036.
Obstarávanie služieb týkajúce sa technickej podpory pre platformu EÚ o koexistencii medzi ľuďmi a veľkými mäsožravcami.
Od dodávateľa sa bude požadovať vykonanie nasledujúcich úloh:Úloha A – podpora pre činnosť platformyZber príslušných dokumentov a osvedčených postupov:Dodávateľ bude pomáhať členom platformy pri identifikácii a zbere príkladov osvedčených postupov znižovania a/alebo vyhýbania sa konfliktov a skúseností so situáciami, v ktorých ľudia úspešne koexistujú s veľkými mäsožravcami.Pomoc pri komunikačnom pláne platformy:Dodávateľ pomôže Komisii a členom platformy pri vypracovaní návrhu komunikačného plánu pre platformu, ktorý sa prenesie prostredníctvom siete členstva na zastrešujúce skupiny zainteresovaných strán, ktoré tvoria túto platformu.Dodávateľ navrhne a pripraví grafický návrh pre 4-stranový leták obsahujúci aktualizované informácie o platforme, a to vo všetkých úradných jazykoch EÚ okrem maltčiny a írčiny. Letáky dá vytlačiť Európska komisia.Úloha B – centrum zdrojov platformyCentrum zdrojov platformy je internetové centrum zdrojov, ktoré nekopíruje iné dostupné zdroje, avšak poskytuje na nich odkazy a navyše je úložiskom jedinečných informácií alebo informácií, ktoré nie sú inde k dispozícii digitálne (podmienené obmedzeniam týkajúcim sa autorských práv).Dodávateľ bude aktualizovať a následne spravovať webovú lokalitu výlučne pomocou technológií, na základe ktorých je táto lokalita vybudovaná (len statické stránky HTML), a ktorá sa týka veľkých mäsožravcov, ako súčasť internetových stránok GR ENV o prírode.Často kladené otázky (FAQ):Dodávateľ bude spravovať sekciu FAQ na webovej lokalite v prípade otázok týkajúcich sa osvedčených postupov a odporúčaní v oblasti konfliktov medzi ľuďmi a veľkými mäsožravcami.Pravidelný e-mailový obežník:Dodávateľ navrhne mesačný e-mailový informačný bulletin pre členov platformy, ktorý bude obsahovať novinky v oblasti najnovšieho vývoja vnútornej činnosti platformy a žiadosti o informácie a príspevky členov platformy. Časti tohto obežníka sa môžu tiež uverejňovať v dvojmesačných aktualizáciách webovej lokality. Vydania informačného bulletinu bude GR pre životné prostredie cirkulovať medzi členmi platformy.Úloha C – zasadaniaRočné zasadania:1 ročné zasadnutie v trvaní 1 dňa v súvislosti s platformou bude slúžiť 2 účelom: 1) hodnotenie pokroku vykonaného v otázke tematických úloh a výzva týkajúca sa spätnej väzby od členov; a 2) príležitosti na budovanie siete medzi členmi platformy. Dodávateľ bude musieť pripraviť zoznam pozvaných, agendu, zasadacie dokumenty a poskytnúť odborníkov so skúsenosťami v uľahčovaní diskusie v oblasti konfliktov medzi ľuďmi a veľkými mäsožravcami a pripraví zápisnicu.Workshopy:V platforme sa rozhodne o maximálne 2 tematických/regionálnych workshopoch, ktoré by sa mali zorganizovať v členských štátoch. Dodávateľ poskytne pomoc pre Komisiu, ako aj členov platformy v súvislosti s týmito workshopmi za podobných podmienok ako pri ročnom zasadnutí, t. j. návrh agendy, zasadacie dokumenty a poskytnutie odborníkov na uľahčenie diskusií.Komisia zabezpečí miesto konania pre ročné zasadnutie v Bruseli. O miestach konania workshopov rozhodnú členovia platformy a náklady na tieto podujatia, ak sa vyskytnú, budú niesť členovia platformy. Z tohto obstarávania nevyplýva krytie žiadnych výdavkov na cestu alebo stravovanie na týchto zasadnutiach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
10/07/2014 00:00
Nie je k dispozícii
04/09/2014 16:00
18/09/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 130-231897
Oznámenie o obstarávaní
10/07/2014 00:00