Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dozorné a strážne služby, dispečerské a recepčné služby a súvisiace služby
Obstarávateľ:
European Economic and Social Committee, Directorate for Logistics
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
11/08/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CESE/DL/1/2020
Dozorné a strážne služby, dispečerské a recepčné služby a súvisiace služby
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie dozorných a strážnych služieb, dispečerských, recepčných služieb a súvisiacich služieb.V súvislosti s činnosťami verejného obstarávateľa bude dodávateľ zodpovedný za bezpečnosť a ochranu osôb, majetku, budov, informácií a činností dôvernej povahy pred akýmkoľvek agresívnym správaním, škodlivým úmyslom a rizikami vyplývajúcimi z práce na všetkých pracoviskách (stálych a dočasných) verejného obstarávateľa v Bruseli a prípadne aj inde.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Najnižšia cena
79710000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79716000
79715000
79713000
79714000
Míľniky
20/03/2020 00:00
11/08/2020 23:59
04/05/2020 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 076-179001
Korigendum
17/04/2020 00:00
2020/S 057-134699
Oznámenie o obstarávaní
20/03/2020 00:00