Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o uskutočniteľnosti finančného nástroja na uľahčenie bezpečnej a vhodnej ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/07/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
08/09/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.A.2/ETU/2014/0038.
Štúdia o uskutočniteľnosti finančného nástroja na uľahčenie bezpečnej a vhodnej recyklácie lodí.
Európske nariadenie o recyklácii lodí (SRR) nadobudlo účinnosť 30.12.2013. Avšak majitelia lodí môžu skúšať vyhýbať sa novým požiadavkám týkajúcim sa recyklácie, ktoré sa vzťahujú na lode pod vlajkou EÚ, prostredníctvom preregistrovania svojich lodí na lode pod vlajkou štátov, ktoré podobné pravidlá neukladajú. Na riešenie tohto problému bol v kontexte IMO/HKC respektíve EÚ SRR zohľadnený finančný mechanizmus, ktorý stimuluje majiteľov lodí k recyklácii lodí bezpečným a environmentálne vhodným spôsobom. Komisia na základe článku 29 SRR vyzýva predložiť, ak je to uplatniteľné, legislatívny návrh týkajúci sa uskutočniteľnosti zriadenia finančného stimulu pre bezpečnú a vhodnú recykláciu lodí. Dodávateľ bude poverený preskúmaním tejto uskutočniteľnosti, pričom bude analyzovať skoršie štúdie a odporúčať možné budúce cesty.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
16/07/2014 00:00
Nie je k dispozícii
08/09/2014 16:00
22/09/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 134-239689
Oznámenie o obstarávaní
16/07/2014 00:00