Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na služby týkajúce sa rozvoja politiky a hodnotenia uplatňovania ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/11/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
14/01/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV/2019/OP/0018
Rámcová zmluva na služby týkajúce sa rozvoja politiky a hodnotenia uplatňovania právnych predpisov o priemyselných emisiách
Podpora Komisie pri dohľade a ďalšom rozvoji politiky týkajúcej sa vplyvov priemyslu na životné prostredie, okrem iného podľa smernice o priemyselných emisiách, nariadenia o Európskom registri uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR), nariadenia o ortuti a smernice o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (Seveso III). Výsledná analytická práca podporí aj zmeny alebo legislatívne návrhy, ktoré zohľadnia výsledky Komisie v súvislosti s Európskou zelenou dohodou.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/11/2019 00:00
14/01/2020 16:00
16/01/2020 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 224-548542
Oznámenie o obstarávaní
20/11/2019 00:00