Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zmluva o poskytovaní služby na podporu uplatňovania rámcovej smernice o morskej ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/11/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
13/01/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV/2019/OP/0019
Zmluva o poskytovaní služby na podporu uplatňovania rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/EC)
Komisia má v úmysle zadať zákazku na podporu uplatňovania rámcovej smernice o morskej stratégii (Marine Strategy Framework Directive – MSFD) prostredníctvom:— podpory organizácie a riadenia konferencií, seminárov a stretnutí spojených s uplatňovaním MSFD,— vývoja špecifickej dokumentácie týkajúcej sa MSFD,— podávania správ a správy údajov, a to aj prostredníctvom primeraných systémov IT,— vykonávania hodnotení toho, ako členské štáty uplatňujú smernicu vo svojich morských stratégiách, ako sa ustanovuje v príslušných článkoch smernice MSFD.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/11/2019 00:00
13/01/2020 16:00
15/01/2020 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 221-541132
Oznámenie o obstarávaní
15/11/2019 00:00