Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstaranie softvéru a poskytovanie služieb dodávateľa na implementáciu komplexné...
Obstarávateľ:
European Investment Fund
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
2019-OIM-003
Obstaranie softvéru a poskytovanie služieb dodávateľa na implementáciu komplexného riešenia správy poplatkov
Oddelenie prevádzky a riadenia informácií EIF je zodpovedné za všetky úlohy podpory a administratívy (middle a back office) v rámci EIF. Divízia riadenia finančných tokov, okrem iných úloh:— riadi činnosti EIF v oblasti príjmov a výdavkov,— kalkuluje poplatky na úrovni splnomocnenia a obchodu,— pripravuje mesačné prírastky na všetky splnomocnenia spravované EIF,— pripravuje a zasiela faktúry všetkým príslušným stranám,— rieši následné kroky s finančnými sprostredkovateľmi v otázkach týkajúcich sa poskytnutej dokumentácie a údajov potrebných na dokončenie začlenenia portfólia, a tým na potvrdenie platených poplatkov za záruku.EIF otvára toto obstarávacie konanie, aby vybavil divíziu riadenia finančných tokov celostným riešením (softvérom) a podpornými službami na úplnú automatizáciu nastavenia a výpočtu všetkých poplatkov, pracovného toku validácie na základe zásady „4 očí“, pracovného toku schvaľovania, generovania a odosielania faktúr, systému uchovávania záznamov a poskytovania podkladov pre hlavnú účtovnú knihu.
Služby
Obmedzený
Otvoriť
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
48920000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
72260000
48462000
Míľniky
09/12/2019 00:00
06/01/2020 23:59
09/01/2020 23:59
Nie je k dispozícii
21/01/2020 23:59
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 237-580479 Oznámenie o obstarávaní 09/12/2019 00:00