Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prierezový rámec inžinierstva (TEF)
Obstarávateľ:
European Agency for the operational management of large-scaleITsystemsin the are...
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
13/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
LISA/2019/OP/01
Prierezový rámec inžinierstva (TEF)
Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je návrh a podpora hlavných obchodných systémov a komponentov interoperability, poskytovanie základných obchodných systémov a komponentov interoperability, testovanie základných obchodných systémov a komponentov interoperability a návrh a poskytnutie infraštruktúry pre nové systémy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
www.eulisa.europa.eu/procurements
72000000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/02/2020 00:00
13/05/2020 11:00
15/05/2020 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Návrh, kvalita a podpora integrácie Návrh, kvalita a podpora integrácie.
Časť 2 Poskytovanie vývoja Poskytovanie vývoja.
Časť 3 Poskytovanie infraštruktúry Poskytovanie infraštruktúry.
Časť 4 Poskytovanie testovacích služieb Poskytovanie testovacích služieb.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 070-165852 Korigendum 08/04/2020 00:00
2020/S 058-137631 Korigendum 23/03/2020 00:00
2020/S 025-055396 Oznámenie o obstarávaní 05/02/2020 00:00