Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Práce na rozšírení konferenčnej miestnosti v areáli Domu Jeana Monneta v Bazoche...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/07/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
08/09/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
06A40-2014-M023.
Práce na rozšírení konferenčnej miestnosti v areáli Domu Jeana Monneta v Bazoches-sur-Guyonne a obnova objektu.
Práce majú za cieľ rozšíriť kapacitu konferenčnej miestnosti, ku ktorej má pribudnúť spoločný priestor a suterén (kuchyňa pre dodávateľa občerstvenia). Zároveň sa vykoná obnova vidieckeho sídla, holubníka, oplotenia a prístupu k areálu. Lehota vykonania prác je 210 pracovných dní (okrem dní s nepriaznivými poveternostnými podmienkami, náležite preukázanými akýmikoľvek prostriedkami a schválenými Európskym parlamentom) podľa vyššie uvedeného harmonogramu schváleného Európskym parlamentom.Do 10 dní od doručenia zmluvy podpísanej oboma stranami zostaví dodávateľ podrobný harmonogram všetkých prác, ktorý predloží Európskemu parlamentu.Po schválení Európskym parlamentom sa stane tento harmonogram záväzným, a ak to bude relevantné, použije sa ako referenčný základ pri uplatňovaní pokút z omeškania.Európsky parlament si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť práce v rámci zákazky. Dodávateľ bude informovaný o tomto pozastavení doporučeným listom s potvrdením o prijatí a táto lehota nesmie presiahnuť 60 pracovných dní; po prekročení tejto lehoty si dodávateľ môže uplatňovať nárok na odškodnenie.Vykonávanie zákazky sa začne až po podpise zmluvy.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
10/07/2014 00:00
Nie je k dispozícii
31/08/2014 23:59
Nie je k dispozícii
08/09/2014 23:59
12/09/2014 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 176-309719 Korigendum 13/09/2014 00:00
2014/S 130-231901 Oznámenie o obstarávaní 10/07/2014 00:00