Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie poradenstva v oblasti strategického a podnikového riadenia Poradens...
Obstarávateľ:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/01/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2019.HVP.25
Obstarávanie poradenstva v oblasti strategického a podnikového riadenia Poradenská súťaž
Cieľom tohto obstarávania je na podporu úspešného vykonávania jednotného programového dokumentu agentúry (JPD) poskytnúť agentúre EASA služby na naplnenie jej potrieb týkajúcich sa poradenstva v oblasti riadenia v priebehu nasledujúcich 4 rokov súvisiacich s transformáciou podniku a rozvojom prevádzky s úmyslom zvýšiť účinnosť, produktivitu , kvalitu a efektívnosti a pripraviť agentúru na ďalšie výzvy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
79400000
Podmienky účasti
V tejto fáze obstarávania nie sú žiadne špeciálne požiadavky.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/12/2019 00:00
30/01/2020 15:00
03/02/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť 1: Obstarávanie poradenstva v oblasti strategického a podnikového riadenia – partner pre oblasť transformácie
Rozsah pôsobnosti obstarávania a podrobný náčrt služieb opísaných v súťažných podkladoch.Druh zmluvy: viacnásobná rámcová zmluva realizovaná prostredníctvom obnovenia súťaže.Maximálny počet dodávateľov: 3Druh osobitnej zmluvy: pevná cenaOpätovné otvorenie podmienok súťaže opísaných v súťažných podkladoch.
Časť 2
Časť 2: Obstarávanie poradenstva v oblasti strategického a podnikového riadenia – partner pre poradenstvo v oblasti riadenia
Rozsah pôsobnosti obstarávania a podrobný náčrt služieb opísaných v súťažných podkladoch.Druh zmluvy: viacnásobná rámcová zmluva realizovaná prostredníctvom obnovenia súťaže.Maximálny počet dodávateľov: 5Druh osobitnej zmluvy: pevná cenaOpätovné otvorenie podmienok súťaže opísaných v súťažných podkladoch.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 239-585405
Oznámenie o obstarávaní
11/12/2019 00:00