Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby na podporu projektových činností Európskej nadácie pre odborné vzdelávani...
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/01/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT/19/ETF/0024
Služby na podporu projektových činností Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) v Moldavsku
Cieľom požadovaných služieb je uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb na lokálnu podporu realizácie činností ETF v Moldavsku.Služba A: štandardné podujatie: organizovanie projektových podujatí, ako sú stretnutia, workshopy, semináre, konferencie, študijné pobyty v oblastiach práce ETF.Služba B: spoločne organizované podujatie: obstaranie obmedzeného súboru služieb súvisiacich s podujatiami.Služba C: podpora organizovania misií ETF v krajine (balíček na misie).Služba D: preklady dokumentov a pracovných podkladov s technickou odbornou terminológiou pre podujatia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79951000
ITC11
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/12/2019 00:00
27/01/2020 10:30
28/01/2020 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 235-574759
Oznámenie o obstarávaní
05/12/2019 00:00