Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Inštalácia a prevádzka bankomatu na výdaj eurových bankoviek v budove Jacques De...
Obstarávateľ:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
30/01/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CDR/DL/62/2019
Inštalácia a prevádzka bankomatu na výdaj eurových bankoviek v budove Jacques Delors
Cieľom tohto obstarávania je umožniť členom, zamestnancom a návštevníkom výborov využívanie bankomatu na výdaj eurových bankoviek. Koncesionár nebude povinný platiť paušálny finančný príspevok výmenou za priestory, ktoré mu budú poskytnuté na inštaláciu bankomatu. Verejný obstarávateľ nezaručuje minimálnu hranicu návštevnosti alebo obratu. V súvislosti s koncesiou na služby verejný obstarávateľ prevedie na dodávateľa všetky riziká súvisiace s prevádzkou týchto služieb vrátane rizika súvisiaceho s fluktuáciou dopytu, ponukou alebo obidvomi. Dodávateľ si je vedomý prevádzkového rizika vrátane neexistencie záruky návratnosti uskutočnených investícií alebo nákladov vzniknutých počas prevádzky príslušných služieb. Dodávateľ je odmeňovaný výlučne na základe práva vyberať odplatu od konečných používateľov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najnižšia cena
30123200
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
66110000
Míľniky
20/12/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
30/01/2020 23:59
06/02/2020 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 246-604616 Oznámenie o obstarávaní 20/12/2019 00:00