Údaje o výzve na predloženie ponúk

The deadline of this Call for Tenders has been extended to [DATE] - the new date will be published soon in eNotice
Názov:
Poskytovanie technickej pomoci obciam pri zavádzaní trvalo udržateľných riešení ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/B3/2019-514/2020-632
Poskytovanie technickej pomoci obciam pri zavádzaní trvalo udržateľných riešení s cieľom zmierniť energetickú chudobu
Konkrétne ciele tohto obstarávania sú:1) zriadenie a prevádzka bruselského poradenského strediska poskytujúceho technickú pomoc obciam, ktoré plánujú rôzne opatrenia na riešenie energetickej chudoby v záujme správneho a spravodlivého prechodu;2) ďalší vývoj, údržba a prechod na doménu EUROPA na webovej stránke strediska pre sledovanie energetickej chudoby vrátane nepretržitého zhromažďovania a zdieľania údajov. Projektový tím bude priamo podriadený GR ENER a v prípade potreby bude úzko spolupracovať s ostatnými útvarmi Európskej komisie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73200000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
79315000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/03/2020 00:00
15/05/2020 16:00
18/05/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 072-170148
Korigendum
10/04/2020 00:00
2020/S 055-129877
Oznámenie o obstarávaní
18/03/2020 00:00