Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the following document was updated: "Conditions FR"
Názov:
Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti pre sídla Európskeho parlame...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/01/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
19/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EP/DGSAFE/UTSI/SER/2019-009
Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti pre sídla Európskeho parlamentu v Bruseli (časť 1), Štrasburgu (časť 2) a Luxemburgu (časť 3)
Toto obstarávanie sa týka:— poskytnutia kvalifikovaných ľudských zdrojov na vykonávanie úloh súvisiacich s každodennou údržbou a aktualizáciou vybavenia, zariadení a prístrojov typu I, ako aj na pomoc pri prevádzke/používaní bezpečnostného vybavenia a zariadení,— údržby vybavenia, zariadení a prístrojov typu II (viacúčelová údržba) s povinnosťou dosiahnuť konkrétny výsledok.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
50600000
Míľniky
31/01/2020 00:00
19/03/2020 17:00
26/03/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti v sídle EP v Bruseli
Poskytnutie kvalifikovaných ľudských zdrojov na vykonávanie úloh súvisiacich s každodennou údržbou a aktualizáciou vybavenia, zariadení a prístrojov typu I, ako aj na pomoc pri prevádzke/používaní bezpečnostného vybavenia a zariadení.Údržba vybavenia, zariadení a prístrojov typu II (viacúčelová údržba) s povinnosťou dosiahnuť konkrétny výsledok.Služby typu I – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa musia vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.Služby typu II – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa nesmú vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.
Časť 2
Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti v sídle EP v Štrasburgu
Poskytnutie kvalifikovaných ľudských zdrojov na vykonávanie úloh súvisiacich s každodennou údržbou a aktualizáciou vybavenia, zariadení a prístrojov typu I, ako aj na pomoc pri prevádzke/používaní bezpečnostného vybavenia a zariadení.Údržba vybavenia, zariadení a prístrojov typu II (viacúčelová údržba) s povinnosťou dosiahnuť konkrétny výsledok.Služby typu I – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa musia vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.Služby typu II – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa nesmú vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.
Časť 3
Údržba a prevádzka zariadení všeobecnej bezpečnosti v sídle EP v Luxemburgu
Poskytnutie kvalifikovaných ľudských zdrojov na vykonávanie úloh súvisiacich s každodennou údržbou a aktualizáciou vybavenia, zariadení a prístrojov typu I, ako aj na pomoc pri prevádzke/používaní bezpečnostného vybavenia a zariadení.Údržba vybavenia, zariadení a prístrojov typu II (viacúčelová údržba) s povinnosťou dosiahnuť konkrétny výsledok.Služby typu I – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa musia vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.Služby typu II – údržba a dohľad nad zariadeniami a prístrojmi sa nesmú vykonávať pomocou nástrojov, metód a zariadení, ktoré má k dispozícii Európsky parlament.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 022-046970
Oznámenie o obstarávaní
31/01/2020 00:00