Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na podporu uplatnenia smerníc týkajúcich sa vodného hospodárstva.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/04/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
16/05/2012
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.2/FRA/2012/0013
Rámcová zmluva na podporu uplatnenia smerníc týkajúcich sa vodného hospodárstva.
Rámcová zmluva na podporu uplatnenia smerníc týkajúcich sa vodného hospodárstva vrátane smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS), smernice o pitnej vode (98/83/ES) a smernice o kvalite vody určenej na kúpanie (2006/7/ES). Toto zahŕňa hodnotenie aktuálneho a predpokladaného budúceho stavu uplatnenia smerníc a určenie príslušných ukazovateľov na vyhodnotenie uplatnenia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd a jej dopadu na kvalitu vody počas posledných 20 rokov (1991 – 2011). K úlohám môžu byť pridané práce na informačných a komunikačných nástrojoch (napr. webová stránka, letáky, informačné hárky, dokumenty na publikáciu). Okrem podpory Európskej komisie pre regulačné výbory, pracovné skupiny a dvojstranné workshopy sú nevyhnutné aj práce týkajúce sa technických a vedeckých otázok a koordinácia medzi technickými činnosťami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
14/04/2012 00:00
Nie je k dispozícii
16/05/2012 23:59
25/05/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 73-119896
Oznámenie o obstarávaní
14/04/2012 00:00